Usluge

Podrazumijeva planiranje i opis osnovnih smjernica budućeg wellnessa kojeg se trebamo držati u svakom koraku njegova nastojanja. Savršeni idejni koncept definira tip wellnessa prema profilu gosta i njegovim očekivanjima, lokaciji i trendovima. U njemu ćemo razraditi buduće aktivnosti wellnessa….

Podrazumijeva kreiranje funkcionalnog dizajna sa definiranjem zona korištenja. Spa2o design tim čine arhitekt, dizajner interijera, inženjer te wellness manager čije praktično iskustvo integriramo u nacrte i elaboriramo svaki detalj. U samoj filozofiji well-beinga koji potiče pozitivna iskustva…

Sve što kreiramo i s čime se usuglasimo spremni smo i provesti u djelo. Kao ekskluzivni zastupnici Starpoola za Hrvatsku, kao i putem naših partnera imamo pristup najkvalitetnijoj wellness opremi, pri kojem izboru ćemo se uvijek voditi načelima visoke higijene, sigurnosti i izdržljivosti…

Kroz sve Spa2o aktivnosti vodimo se osnovnim načelima postavljenog koncepta projekta, u čijoj osnovi mora biti zadana jedinstvena tema koja se provlači kroz cjelokupno uređenje, a kasnije dolazi do izražaja i u marketinškim aktivnostima…