Partneri

Suradnja i partnerstvo su načela koje nas vode u našem svakodnevnom poslu. Takav pristup želimo primijeniti i u vašem projektu i to od svakog pojedinog partnera; člana Spa2o tima.