Spa opremanje

Sve što kreiramo i s čime se usuglasimo spremni smo i provesti u djelo. Kao ekskluzivni zastupnici Starpoola za Hrvatsku, kao i putem naših partnera imamo pristup najkvalitetnijoj wellness opremi, pri kojem izboru ćemo se uvijek voditi načelima visoke higijene, sigurnosti i izdržljivosti.

Tu prvenstveno imamo za zadatak izabrati prave izvođače za custome made opremu odnosno iz portfolia brandova koje zastupamo izabrati one prave prema konceptu i budgetu. Uz izradu cjelokupnog troškovnika sa specifikacijom.

Gdje god to tehničke predispozicije i namjena dopušta predložit ćemo sofisticiranu, ‘pametnu’ wellness opremu poput Starpoola koja je na usluzi ne samo gostu već i vama kao investitoru. Njome dobivate:

  • Prilagođene programe prema preferencijama gosta
  • Podatke iz kojih možete učiti i unaprijediti svoje poslovanje
  • Uštedu energije i višu razinu sigurnosti
  • Udaljenu podršku u realnom vremenu
  • Inovativne materijale koji osim izdržljivosti i lakog održavanja, nude visoke higijenske standarde

Dalje ćemo prema konceptu i dizajnu pripremiti potrebnu potrošnu opremu po principu ključ u ruke: beauty opremu, svu vrste potrebne kozmetike uključujući i personaliziranu liniju, sitnog inventara i sredstava za održavanje.