Spa marketing i trening

Kroz sve Spa2o aktivnosti vodimo se osnovnim načelima postavljenog koncepta projekta, u čijoj osnovi mora biti zadana jedinstvena tema koja se provlači kroz cjelokupno uređenje, a kasnije dolazi do izražaja i u marketinškim aktivnostima.

Osmislit ćemo wellness brand i integrirati ga u vaš korporativni identitet te pripremiti integriranu komunikacijsku strategiju.

Osmislit ćemo kompletno Spa menu-e sa opisom programa i prijedlogom kozmetike te educirati vaše osoblje.

Po vašoj želji dalje pripremiti operativni marketinški plan i sprovesti u djelo kroz izradu gotovih oglasnih i marketinških materijala ili usko surađivati sa vašim marketinškim odjelom.

Važna je i komunikacija u samo wellness prostoru u smislu direktnih marketinških materijala koji govore gostu na koji način koristiti sadržaje koji su mu na raspolaganju. Tako smo kreirali set materijala za tu svrhu i time omogućili višu razinu samo-tretmana i uštedu na organizaciji osoblja. Sav know how ćemo kroz treninge dati vašem osoblju.