Funkcionalni dizajn SPA prostora podrazumijeva da je ,svaka stvar na svom mjestu’ i za korisnika i za onoga koji u njemu radi.

Tako kreiranje svakog novog wellnessa kreće izradom idejnog koncepta u kojem se opisuju pojedine tematske cjeline i radne prostorije – funkcionalno i ambijentalno. Što to znači? To znači da prvo prema definiciji tko je krajnji korisnik, definiramo zone prostore i prema njima simuliramo njegov dan i dan terapeuta u prostoru na način da opisujemo koncept i segment ponude sa ciljem stvaranja potpuno novog doživljaja. Nakon zoninga i opisa protokola, pripremamo tlocrtne rasporede i vizualizacije prostore sa prijedlogom kompletne spa tehnologije, opreme i profesionalno-tehnološke materijale.

Tako će vaš budući prostor dobiti svoj kompletni ‘book’ u potpunosti povezan sa trendovima i praksom, jer u njegovom kreiranju sudjeluju pojedinci sa vlastitim, uspješnim wellness centrom.

Već ste u wellness poslu i vaš prostor treba novi, svježi dizajn ili rutinu? Novi profitabilniji koncept? Veselimo se vašem pozivu.

USLUGE >